officeyoga.sk > Dychové techniky  > Yoga v každodennom živote pre našu myseľ

Yoga v každodennom živote pre našu myseľ

V minulom blogu som sa v rámci prepojenia yogy s každodenným životom bližšie pozrela na účinky osvojenia si správnych pohybových návykov na naše telo, tentokrát sa budem venovať terapii mysle prostredníctvom yogy – všimli ste si niekedy, ako dýchate v rôznych situáciách?

Pri yoge je správne dýchanie dôležitým návykom, ktorému by sme mali prispôsobiť tempo nášho života. Možno si to ani neuvedomujeme, ale napriek tomu, že dýchanie je vrodeným nepodmieneným reflexom, počas dňa dýchame veľmi plytko, povrchne, niekde do polovice našej hrudnej dutiny, často dokonca dýchať zabúdame (!). Práve dychové techniky z yogy nás vedú k správnemu dýchaniu aj v bežnom živote, t. j. plynule, hlboko – najlepšie do brušnej aj hrudnej dutiny zároveň (pri zapojení bránice a medzirebrového svalstva). Výsledkom správneho dychu je schopnosť tlmiť následky stresovej situácie a napätia (ako je napr. nadmerné potenie, rýchly tlkot srdca, atď.), prirodzene spomaľovať životné funkcie nášho organizmu. Nezabúdajme totiž na to, že len vtedy naše telo (orgány, sústavy, ale aj svaly) dokážu správne pracovať, keď disponuje dostatkom kyslíka. Preto skúsme aj mimo svojej yogovej praxe venovať pozornosť dychu a aj počas dňa sa občas zastavme a predlžujme nádych a výdych akoby sme dych chceli prehnať celým naším telom (dobrou pomôckou je vizualizovať si za zdroj nádychu lono a ťahať výdych až do momentu, kým nás v lone akoby opäť nepošteklí).

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý nám yoga prináša do života je účinok meditácie, t. j. k ukľudnenia sa, stíšenie svojej mysle, vnímanie prítomnosti, koncentrácia a kontakt so sebou samým. Meditačné techniky nás vedú k získaniu pokory a trpezlivosti, k utlmeniu ega, čím si zlepšíme vzťah k sebe samému ako aj k svojmu okoliu. Návrat k sebe samému, oživenie citlivosti našich zmyslov má za úlohu naučiť nás opäť počúvať svoje telo (ako keď sme boli malé deti), reagovať na jeho potreby, mať sa rád, prijať sa a meniť s ak lepšiemu krok za krokom. Preto aj na lekciách vždy zvyknem hovoriť, že yoga je cesta, žiaden maratón, vychutnajme si každý jeden krok na nej za prítomnosti plynulého dychu. Zároveň vždy zdôrazňujem, aby si každý dovolil povedať – tu stačí, ďalej nejdem, za čo sa nám naše telo neskôr odvďačí pokrokom. Práve tieto vlastnosti nám pomáhajú k zlepšeniu medziľudských vzťahov, ale aj vzťahu k sebe samému, prejavujú sa zvýšenou produktivitou a efektivitou v práci. Čiže nájsť si párkrát do týždňa hodinu, ktorú strávime len so sebou na lekcii yogy nie je žiadne sebectvo, či nebodaj strata času – naopak, yoga nám hovorí, že práve ponáhľať sa je strata času a yogíni by mi určite dali za pravdu, že benefity, ktoré prostredníctvom lekcie získame vieme naozaj zužitkovať v bežnom živote a tá jedna hodina na podložke sa nám mnohonásobne vráti.

Skúsme sa už teraz na chvíľku zastaviť, vzpriamiť sa v chrbtici, vydržať 10 hlbokých nádychov a výdychov, ak môžeme, zavrime pri tom oči a usmejme sa – ako sa cítite po pár sekundách stíšenia sa? 🙂