officeyoga.sk > Office Yoga  > Prečo práve officeyoga?

Prečo práve officeyoga?

Názov mojej web stránky nie je práve tradičný, ja viem. Ale má svoj hlbší význam, ktorý vám rada vysvetlím. Cez slová “office” a “yoga” je mojím cieľom sprostredkovaním vlastnej kombinácie právnička plus yoga lektorka šíriť možnosť prepojenia práce v office, sedavého zamestnania s aktívnou yogovou praxou. V širšom slova zmysle, chcem zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti kompenzovať sedavý spôsob života športom – či už yogou, ale aj častou chôdzou a funkčnými, zábavnými tréningami. A v neposlednom rade pridať sa k podpore iniciatívy za work-life balance, t. j. mať popri práci čas na hobby, rodinu či priateľov, ale tiež na seba – čo sa dá ideálne skombinovať práve športovými aktivitami.

Za logo office yogy som si po dlhom premýšľaní zvolila spinku, ktorá je v officovom prostredí znakom „spájania“ dokumentov, pričom yoga v preklade z indoárijského jazyka sanskritu znamená „spojenie tela a mysle“ – a práve cez symboliku spinky, ktorá v mojom logu navyše zosobňuje aj základný yogový sed lotos so spojenými dlaňami    chcem v prenesenom slova zmysle prepájať office život s yogou a poukázať na to, že toto spojenie je nie len možné, ale navyše aj zdraviu a úspechu prospešné. Samozrejme, odraz mojej osobnej skúsenosti z officového prostredia nechýba ani v mojom blogu a zároveň na základe nej som koncept office yogy vytvorila aj pre firmy, aby čas strávený ich zamestnancami v office bol zdravší a efektívnejší.

 

OFFICE YOGA PRE FIRMY