officeyoga.sk > Joga pre firmy  > Prečo práve Office Joga?

Prečo práve Office Joga?

Názov mojej web stránky nie je práve tradičný, ja viem. Ale má svoj hlbší význam, ktorý vám rada vysvetlím. Cez slová “office” a “yoga” je mojím cieľom sprostredkovaním vlastnej kombinácie právnička + joga lektorka šíriť možnosť prepojenia práce v office, sedavého zamestnania s aktívnou jogovou praxou. V širšom slova zmysle, zvýšenie povedomia o nevyhnutnosti kompenzovať sedavý spôsob života pohybom, športom. A v neposlednom rade pridať sa k iniciatíve potreby starostlivosti o zamestnancov zo strany zamestnávateľa a ich well being. T. j. dôležitosti fyzického a mentálneho zdravia pre dlhodobé udržanie motivácie pracovať, byť kreatívny a produktívny.

 

Joga priamo k vám do firmy ako kompenzácia sedavého spôsobu života, ktorého následky sama dobre poznám ako právnička.

Za logo Office Yogy som si zvolila spinku, ktorá je v officovom prostredí znakom „spájania“ dokumentov, pričom joga v preklade zo sanskritu znamená „spojenie tela a mysle” – a práve cez symboliku spinky, ktorá v mojom logu navyše zosobňuje aj základný jogový sed lotos so spojenými dlaňami – chcem v prenesenom slova zmysle prepájať office a celkovo pracovný život, kariéru s jogou a poukázať na to, že toto spojenie je nie len možné, ale navyše aj zdraviu a úspechu prospešné.

 

OFFICE JOGA PRE FIRMY