officeyoga.sk > Yoga inšpirácie  > Praktický yogový slovník (1. časť)

Praktický yogový slovník (1. časť)

Určite si to zažil aj Ty – prídeš na yogu, plný očakávania, ako si dobre zacvičíš a zrelaxuješ a zrazu polovici inštrukcií učiteľa nerozumieš. Pomenúva totiž pozície ich originálnymi názvami zo sanskritu – starovekého indoárijského jazyka a Tebe nezostáva nič iné, len sa obzerať, vykrúcať krk a potom sa čuduješ, že Ťa na druhý deň bolí šija. Ja ako učiteľ yogy počas jej výučby  zásadne nepoužívam sanskritské názvy pozícií, ale za to pomenúvam zapájané svaly, upozorňujem na najčastejšie chyby, chodím medzi yogínov a dotykom ich naprávam. Kým zo slova Utkatasana nemáš nič, ale z pojmu “stolička” si už vieš vyvodiť, aká pozícia nasleduje. Ale samozrejme, niektorým cudzím pojmom sa vyhnúť úplne nedá, resp. ich preklad je krkolomný, zdĺhavý a bez dodatočného vysvetlenia nič nehovoriaci – a to či už z sanskritu alebo z angličtiny. Aj preto som si pre Teba pripravila praktický yogový slovník, yogovú abecedu, v ktorej od A po Z nájdeš najčastejšie termíny, ktoré používam na mojich yoga lekciách v originálnej sanskritskej či anglickej verzii:

Asana

Jedna z Patanjaliho ôsmych yoga sutier – stavebných kameňov yogy. Fyzická pozícia, poloha tela v yoge. V preklade zo sanskritu má toto slovo viacero významov, mne najviac sedí práve v podobe “zážitok, pohyb, zmena“, nakoľko každá jedna yoga pozícia je o neustálej premene, keďže už len tým, že dýchaš, tak sa každú sekundu Tvoja poloha mení.

 

Bhramari

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. ukľudňujúce dýchanie, v preklade včelí dych. Praktizuje sa tak, že pri predĺženom výdychu vydáš zvuk hmmm, akoby bzučanie, ktorého odozvu v sebe znásobíš tým, že si prikryješ uši ukazovákmi.

 

Balasana

Oddychová, relaxačná pozícia v yoge v podobe polohy dieťaťa, ktorá môže mať viacero variácií (čelo či líce/ucho na zemi, ruky predpažené alebo pozdĺž tela uvoľnené, kolená naširoko alebo pri sebe, atď.) – vždy si vyber tú, v ktorej sa cítiš príjemne, napriek inštrukciám lektora.

 

Chakra

Toto slovo som zámerne zaradila do môjho yogového slovníka, aj keď ja osobne ho nepoužívam 🙂 Používam pojem nervový uzol, nakoľko práve miesta, ktoré staroveké učenia označujú ako chakry, sú z hľadiska anatómie bodmi ľudského tela, kde sa “stretáva/pretína” veľké množstvo nervov a ich stimuláciou vhodnými asánami sa nervové dráhy podporujú a tým aj celý nervový systém aktivuje vo svojej funkcii.

 

Dirga

Druh dychovej techniky – tzv. plný yogový dych, ktorý si zjednodušene odkontroluješ tým, že si položíš dlaň na brucho a druhú na hrudník a pri nádychu by sa mali obe vydúvať, pri výdychu zase vnárať. Keďže muži dýchajú väčšinou do brucha a ženy zase do hrudníka, yogou v každodennom živote je aj to, ak si osvojíš dirgu a dych pošleš tak to hrudnej ako i brušnej dutiny. Podporuješ tak prirodzené funkcie Tvojho tela a vnútornou kompresiou masíruješ orgány v oboch dutinách uložené.

 

Dhyana

Jedna z Patanjaliho ôsmych yoga sutier – stavebných kameňov yogy. Pojem pre meditáciu, zvedomenie sa – v rámci mojich hodín venujeme jej nácviku záverečnú časť.

 

Dharana

Jedna z Patanjaliho ôsmych yoga sutier – stavebných kameňov yogy. Pojem pre koncentráciu, zámer, všímavosť – v rámci mojich hodín venujeme jej nácviku úvodnú časť.

 

Energetic locks

Tzv. energetické zámky, uzávery, predstavujú v yoge bod regulácie energie resp. prány. Sú štyri: mula bandha, uddiyana bandha, jalandhara bandha a maha bandha. Ich umiestnenie a funkciu uvediem nižšie.

 

Fascia

Spojivové tkanivo, ktoré obaľuje a podporuje svaly, väzy, šľachy, orgány, kosti a telo ako celok až na úroveň buniek. V yoge fascie uvoľňujeme yinovými pozíciami, ale používame aj pomôcku roller.

 

Flow

V súčasnosti veľmi obľúbený pojem najmä v psyhcológii a koučingu, je v yoge označením pre jej praktizovanie vo forme plynulého prechodu z jednej asány do ďalšej, bez prerušení, naopak, dôležitá je prirodzená nadväznosť, prechody. Ponoreniu dopomáha dych, pričom yoga vtedy svojou ladnosťou pripomína tanečnú choreografiu.

 

Gyan Mudra

Je mudra – obrazec z dlaní, ktorú ja osobne používam najčastejšie, spočívajúca v kontakte brušiek prstov ukazovák a palec, pričom zvyšné tri prsty sú vystreté a dlaň je otvorená nahor. V preklade znamená gesto uvedomenia (napr. prítomného okamihu, spojenia tela a mysle). Vyslovuj ako “gan mudra”.

 

Garuda mudra

Je mudra – obrazec z dlaní, ktorú som do yogovej praxe zapojila len nedávno, spočívajúca v prepletení palcov a otočení dlaní do strán. Vtedy ruky pripomínajú orla, čo je aj preklad slova garuda zo sanskritu, Táto mudra má za úlohu nás upokojiť, zharmonizovať a podporiť v nás inšpiráciu a chuť.

 

Hatha

Toto slovo možno rozdeliť na dve samostatné – kým “ha” znamená slnko, tak “tha” zase mesiac, neskoršie preklady uvádzajú význam celého slova ako “sila”. Ide o druh yogy, ktorá bola prvýkrát spomenutá v diele Hatha yoga Pradipika z 15. st., ktorej autorom je Svāmi Svātmārāma a zaoberá sa najmä fyzickým telom (od asán cez pranayamu až po rôzne čiastiace techniky). V podstate z nej sa v 20. storočí odvodila väčšina druhov yogy praktizovanej na západe, nakoľko bola oslobodená od náboženských aspektov.

 

Jnana Mudra

Je mudra – obrazec z dlaní, často zamieňaná s gyan mudrou (táto sa však vyslovuje ako “džana mudra”), spočívajúca v spojení ukazováka s vnútrom palca (skrytie pod neho a vytvorenie kruhu), pričom palce smeruje von, rovnako aj zvyšné tri prsty a dlaň je zavretá nadol. Táto mudra je gestom múdrosti a vedomosti v nás, ako aj čerpanej z generácií pred nami.

 

Jalandhara bandha 

Energetický zámok, uzáver, ktorý sa nachádza v oblasti hrdla a aktivuješ ho tým, že zasunieš bradu k hrudnej jamke a špičku jazyka uložíš na podnebie úst. Stimuluje funkciu štítnej žľazy (používa sa často na hormonálnej yoge), napomáha priechodnosti dutín a zároveň podporuje respiračný systém.

 

Kapalhbati

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. čistiace dýchanie, v preklade dych osvietenia hlavy/lebky. Praktizuje sa tak, že pracuješ len so spodným bruchom, ktoré sa pri nádychu kontrahuje a pri výdychu prudko sťahuje. Časom pridávaš rýchlosť, dych nie je predĺžený, naopak rýchly, ale nie plytký. Zvuk v hrdle by mal byť odrazom práce bránice a nie naopak.

 

Lotus

Lotosový kvet odpradávna sprevádza yogu ako symbol, aj preto je po ňom nazvaný základný yogový sed.Ako kvet symbolizuje znovuzrodenie a čistotu, preto ním spravidla začínam yogovú prax, ako signál, že všetko nechávame mimo yoga podložky, aby sme mali šancu sa naladiť na seba samého, očistiť sa od fyzických či emočných blokov a obrodiť.

 

Mula Bandha

Energetický zámok, uzáver, ktorý sa nachádza medzi svalmi zvierača a panvového dna a aktivuješ ho tým, že simuluješ udržanie potreby ísť na malú aj veľkú toaletu, avšak bez kŕču. V preklade koreň, ktorého aktiváciou podporujeme silu stredu tela, prekrvujeme reprodukčné a pohlavné orgány, čo sa v praktickom živote zíde najmä ako prevencia proti inkontinencii, ženám pri pôrode, všetkým pri vyprázdňovaní. V neposlednom rade je výsledkom tréningu jej používania znásobenie sexuálneho pôžitku.

 

Mudra

Obrazec rúk, ktorý pri spojení s konkrétnou afirmáciou má podporný účinok pre psychiku, akési gesto, pri ktorom sa zastavíme a zvedomíme.

 

Mantra

Predstavuje súbor hlások alebo slov, ktoré majú vďaka afirmácii a vizualizácii podporiť účinok meditácie. Často sa používa mantra vďačnosti, so-ham (“ja som”) či om (“jedno, vesmír”).

 

Maha bandha  

Energetický zámok, uzáver, ktorý  sa aktivuje tým, že zapojíš všetky tri zvyšné uzávery – mula bandhu (panvové dno), jalandhara bandhu (hrdlo) a uddyiana bandhu (brucho). Stimuluje funkciu autonómneho nervového systému, spôsobuje vnútornú kompresiu a tým automasáž orgánov a podporu systémov tela (tráviaci, pohlavný, lymfatický, atď.).

 

Zvyšné yoga pojmy od N po Z Ti ozrejmím v ďalšom blogu. Chcem, aby mi moji yogíni rozumeli a nie vytvárať okolo seba a yogy závoj tajomstva a magickosti, veď yoga patrí nám všetkým a ak ju už praktizuješ, je fajn jej termínom aj rozumieť 🙂