officeyoga.sk > Joga inšpirácie  > Praktický jogový slovník (2. časť)

Praktický jogový slovník (2. časť)

Joga je dnes veľmi pestrofarebnoým učením – nemyslím teraz kvôli farbám legín od výmyslu sveta či joga podložiek 🙂 , ale najmä kvôli množstvu štýlov, spôsobov výuky od akrobatickej či gymnastickej až po restoratívnu a rehabilitačnú, ale tiež aj výklad jogových termínov sa často líši. Nakoľko môj právnický perfekcionizmus a systematickosť nezapriem ani pri štúdiu a výučbe jogy, pozrela som sa pre Teba na desiatky pojmov, ktoré sa v joge najčastejšie používajú v originálnom sanskrite či v anglickej verzii a výsledkom je Praktický jogový slovník, ktorého 1. časť od A po M si si už mohol prečítať TU a 2. časť jogovej abecedy pojmov od N po Z Ti prinášam teraz:

Namaste 

Záverečný či úvodný jogový pozdrav v preklade hovorí “svetlo vo mne sa klania svetlu v Tebe”. Často sa stretávam s názorom, že ide o sanskritské “ďakujem”, ale v podstate aj vďačnosť, ako aj úcta, vzájomný rešpekt, tolerancia či pokora adresovaná sebe samému a vzájomne jogínom v miestnosti môže byť hlbším výkladom tohto pojmu. Jeho vyslovením si dávame vzájomne najavo, že sme si rovní so všetkými živími bytosťami.

 

Nadi shodana 

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. ukľudňujúce dýchanie, v preklade sladký nozdrový dych či čistenie nosných kanálov. Praktizuje sa tak, že priložíme končeky prstov (napr. ukazováku a prostredníka) na korene nosa/začiatok obočia a vytrčajúcim palcom zapcháme pravú nosnú dierku (ak praktizuješ ľavou rukou, tak ľavú), pričom nádych vedieme voľnou ľavou. Následne predĺžený nádych aspoň na 4-5 sekúnd v sebe podrž, zatiaľ prestriedaj nosné dierky, t. j. ľavú prikry prstenníkomalebo malíčkom a pravou uvoľnenou veď výdych von. Opäť sa pravou nadýchni a pokračuj ľavou výdych a nádych. Toto dýchanie podporuje harmonizáciu oboch hemisfér mozgu, okysličuje mozog a zároveň podporuje koncentráciu.

 

Niyama

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Ide o vnútorné, duchovné pravidlám ktorých je päť – čistota/jendoduchosť, spokojnosť/vďačnosť, disciplína/motivácia, seba poznávanie/seba rozvojo, oddanie/viera. Výklad jendotlivých niyamas sa môže líšiť.

 

Om

Jedna z najviac používaných mantier, ktorá symbolizujem univerzum, jednotu. Často sa používa v úvode jogovej praxe, aby sa jej vyslovovaním (na jeden hlboký výdych trvajúci niekoľko sekúnd) podporili hlasivky pre neskoršie praktizovanie hlbokého jogového dychu, a zároveň preniesla pozornosť do prítomného okamihu.

 

Pranayama/Prana

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Pomenúva jednotne dych, ktorý je regulovaný, hlboký, a transponuje pranu – životnú energiu )alebo kľudne aj kyslík, ak chceš) – naším telom. Má štyri kroky (nádyhc – pauza – výdych – pauza), z ktorých sa následne úpravou trvania, tempa, nasmerovania a pod. formujú  rôzne dychové techniky.

 

Prathyara

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Nabáda nás k pozornosti smerovanej dnu/k sebe. Často ťa k ej na yohe inštruujem tým, že Ti odporúčam presmerovať pohľad zvonka dnu, budovať priateľstvo so sebou, či pozorovať reakcie svojho tela v asánach a nebáť sa odpovede na otázku “ako sa mám?”.

 

Padha Bandha

Energetický zámok, uzáver, ktorý je síce menej známy, ale v mnohých stojatých joga pozíciach veľmi dôležitý – spočíva v postavení chodidiel tak, aby bola váha tela rovnomerne rozložená medzi palec, malíček a stred päty. Aby sme plnohodnotne využili potenciál nášho chodidla a nepreferovali našliapovanie či státie len na vonkajšej či naopak vnútornej klenbe, či prednej alebo zadnej časti šľapy. Preklad navyše hovorí o spojení so zemou cez chodidlá, tzv. uzemnenie sa.

 

Restorative

V joge ide o prístup, ktorý má za úlohu zrelaxovať, upokojiť, ba až liečiť. Ja ho väčšinou sprostredkúvam cez yinové asány na záver praxe. Restoratívnu podobu má aj joga ako rehabilitácia alebo terapia k úrazu, traume či iným fyzickým či psychickým zdravotným problémom.

 

So-ham

Mantra, ktorá zosobňuje slovné spojenie “ja som”. Môže sa vyslovovať v duchu alebo nahlas, kedy hláska “so” patrí nýdychu a hláska “ham” zase výdychu. Ja osobne cez ňu vyzývam jogínov k seba akceptácii a seba uvedomeniu, pričom či už samotnú, alebo doplnené ju vnímam ako príležitosť na také vlastné úrpimné jogovoé vyznanie.

 

Samadhi

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. Ide o smerovanie k harmónii a jednote a je akýmsi vyvrcholením jogovej praxe – nie len na dpoložke, ale aj celoživotnej. Výklady sa rôznia, ja ju v joge vnímam najviac prítomnú v záverečnej meditácii, kedy by sme sa mali zrieknuť kontroly nad sebou, nechať všetko v sebe i okolo diať sa, stať sa len pozorovateľom, ktorý nesúdi, nehodnotí, iba si všíma a tak ako prijíma, tak aj púšťa.

 

Savasana

Záverečná relaxačná pozícia v joge, ktorá je v doslovne preklade imitáciou polohy mŕtvoly – nehybného tela ležiaceho na chrbte s rukami a nohami do strán, uvoľneného a vnárajúceho sa do zeme. V nej by sme mali po kvalitnej jogovej praxi vnímať pocit zadosťučinenia a mala by slúžiť ako forma odmeny. Ak nás pri vystretých nohách ťahá spodný chrbát, vhodnou variáciou je pokrčiť kolená a oprieť ich o seba. Ak nás bolí šija, mai by sme skloniť hlavu bradou na jedno z ramien. V prípade nepohodlia v polohe ľah na chrbte môžeme pre docielenie mediatatívneho účinku ležať aj na bruchu či na boku.

 

Sacrum

Predstavuje jeden z nervových uzlov uložený v oblasti spodnej chrbtice medzi bokmi, rovnako sa táto oblasť nazýva aj z hľadiska fyziologického ako opora váhy tela. K pôsobeniu naň dochádza cez asány otvárajúce bedrá, lono (napr. diamant či motýľ) ako aj asány podsádzajúce panvu (kobra, polovičný mostík), pričom práca so svalmi panvového dna aktivuje cezeň prechádzajúce nervovoéé dráhy s cieľom podpory prežívania – tak emočného, duchovného, ako aj fyzického, sexuálneho.

 

Solar Plexus

Predstavuje jeden z nervových uzlov uložený medzi bránicou a žalúdkom. K pôsobeniu naň dochádza cez asány kontrahujúce svaly brucha (napr. loďka, doska) ako aj praktizovaním dychovej techniky bhastrika. Aktivácia cezeň prechádzajúcich nervových dráh má podporiť chod metabolizmu a s tým súvisiacu emočnú stabilitu v podobe sebavedomia, motivácie a dobrej nálady.

 

Shala

Sanskritský výraz pre dom, miestnosť či izbu, v spojení so slovom joga vyjadruje pomenovanie pre jogový priestor.

 

Sutras

Tzv. stavebné kamene jogy, cez ktoré jogu definoval indický mudrc Patanjali – známy ako kodifikátor jogy – v rozmedzí cca. 4.-2. storočia pred naším letopočtom. V diele Joga Sutras člení jogu na 8 základných prvkov:

  1. Yamas – etické princípy
  2. Niyamas – duchovné pravidlá
  3. Asanas – fyzické pozície tela
  4. Pranayama – dychové techniky
  5. Pratyahara – pozornosť smerovaná dnu/k sebe
  6. Dharana – koncentrácia, zámer, všímavosť
  7. Dhyana – meditácia, zvedomenie sa
  8. Samadhi – harmónia, jedno

 

Ujjayi

Druh dychovej techniky, patriacej medzi tzv. čistiace dýchanie, v preklade dych víťazov. Praktizuje sa tak, že dýchaš len nosom, pričom výdych oprieš o hlasivkovú štrbinu, čím vydáš šumivý zvuk, ktorý by nemal byť silený, ale prirodzene vyjsť z nosa po tom, ako výdych ťaháš od lona až po hrdlo. Okrem podpory koncentrácie reguluje činnosť nášho srdca a pomáha nám zdolať výdrž v náročnejších asánach.

 

Uddiyana bandha 

Energetický zámok, uzáver, ktorý sa nachádza v oblasti brucha a aktivuješ ho tým, že počas hlbokého nádychu naplníš brušnú dutinu kyslíkom (práca s bránicou) a rýchlym, prudkým výdychom brucho kontrahuješ stiahnutím dnu (priliepajúc pupok k spodnej chrbtici). Pred ďalším nádychom si dopraj niekoľko sekundovú pauzu. Práca s týmto uzáverom stimuluje vnútornou kompresiou a automasážou tvorbu žalúdočných enzýmov pre natrávenie potravy a peristaltiku čriev pre jej hladké vyprázdňovanie.

 

Vinyasa

V doslovnom preklade ide o “umiestnenie špeciálnym spôsobom”, v joge sa prejavuje súborom asán, ktoré na seba plynule nadväzujú. Typickou vinyasou je pozdrav slnku A, B, pozdrav mesiacu, ale aj ich rozvitie, ktorého výsledkom môže byť množstvo kreatívnych sekvencií. Typické je pre stredanie pohybom striedanie dlhých a hlbokých nádycho, ktorým prináležia otváracie, rastce pohyby a výdychov, ktorými sa zase telo zatvára či klesá.

 

Yamas

Jedna z Patanjaliho ôsmych joga sutier – stavebných kameňov jogy. ide o etické princípy, t. j. správanie sa smerom navonok, ktorých je päť – láskavosť/neubližovanie, dávanie/nekradnutie, pravda/úprimnosť, rozumné využívanie energie, skromnosť/pokora. Výklad jendotlivých yamas sa môže líšiť.

 

Yin

Podľa tradičného východného učenia predstavuje yin ženský princíp (stabilita, rozvaha, jemnosť, pomalosť) a v joge sa väčšinou spája s restoratívnou yin jogou. V nej sa zotrváva v menej náročných pozíciach na zemi aj niekoľko minút, s cieľom “obísť” svaly a pôsobiť hlbšie až k spojivovým tkanivám – šľachám, ligamentom a fasciám. Kladie sa dôraz na trpezlivosť, oddanie sa asáne cez váhu svojho tela v kombinácii s gravitáciou a výdychom. Viac k teórii yinyang v učení taoizmu, ktoré definuje ich protikladnosť a zároveň ich vzájomnú nevyhnutnosť. V každom prvku je tak zárodok yinu ako aj yangu a naopak.

 

Yang

Podľa tradičného východného učenia predstavuje yang mužský princíp (aktivita, rýchlosť, vytrvalosť, sila) a v joge sa väčšinou spája s dynamickejšími formami akými je power joga či ashtanga joga. Fyzicky pozície vykonávame vďaka pohybovému aparátu – svalom, kostiam a kĺbom. Kladie sa dôraz na tempo, striedanie polôh, silu a kondíciu. Viac k teórii yinyang v učení taoizmu, ktoré definuje ich protikladnosť a zároveň ich vzájomnú nevyhnutnosť. V každom prvku je tak zárodok yangu ako aj yinu a naopak.

 

Verím, že jogový slovník Ti poslúži lepšie rozumieť tomu, čo lektor počas joga praxe hovorí. Ak by si sa stretol s pojmom, ktorému nerozumieš, neboj sa pýtať na jeho význam 🙂