officeyoga.sk > Joga inšpirácie  > Joga filozofia v čase korony (1. časť)

Joga filozofia v čase korony (1. časť)

…alebo aj ako zvláda môj vnútorný jogín korona krízu? V poslednom blogu som Ti načrtla, že  praktizovanie jogy je dôkležité nie len z hľadiska fyzického ale aj psychického. Dnes o tom, že aj na praktizovanie ostatných, často nefyzických aspektov jogy je teraz nie len priestor a čas, ale aj potreba, ba až nevyhnutnosť. Po vlastnej skúsenosti z korona života, na základe pozorovaní myšlienok, pocitov, emócií a k nim prislúchajúcim činom, reakciám a následkom, som tieto napárovala na poznatky, ktorých zdrojom je joga filozofia. A výsledkom mojej snahy dať im nie len zrozumiteľnú, ale v týchto dňoch najmä praktickú podobu, je akýsi návod ako týchto mnou vybraných 15 joga zásad v praxi nedobrovoľného domáceho režimu využiť:

 

1. SANSKALPA2. DHYANA A ASÁNA3. DHARANA

 

4. TAPAS

 

5. SVADHYAYA

 

6. PRANAYAMA

 

7. SHAUCHA

 

8. AHIMSA

 

9. SATYA

 

10. ASTEYA

 

11. APARIGRAHA

 

12. BRAHMACHARYA

 

13. SANTOSHA

 

14. PRATYAHARA

 

15. ISHVARAPRANIDHANA

 

 

…alebo im konečne lepšie porozumieť cez vlastnú empíriu, skúsenosť, na ktorej vedomé prežitie je teraz oveľa väčší priestor. Skúste tieto tipy vnímať a prijať skôr ako príklady, než dobre mienené rady. Lebo ako povedal môj obľúbený filozof a vedec Albert Einstein 

Dobrý príklad má dvakrát takú hodnotu ako dobrá rada.

V tomto blogu sa povenujeme prvým piatim. 

 

joga filozofia

joga filozofia

1. Naplánovať si deň a plán aspoň na 80 % dodržať 

Zdrojom nám môže byť prístup SANSKALPY, ktorým joga filozofia prezentuje úprimnú túžbu, úmysel alebo odhodlanie niečo urobiť. Prvá zmienka pochádza z Véd – najstarších indických literárnych diel i filozofického charakteru z asi 16.–9. storočia pnl. Filozoficky aj psychologicky ide o prvý praktický krok, ktorým sa zvýši citlivosť a odhodlanie mysle, ktorá podporí silu vôle a koncentráciu, aby sa fyzicky pridalo telo a rozhodnutie mysle následne realizovalo. Prístup Sanskalpy je jogínsky základ pre formulovanie plánu, akcie, činnosti.

Sanskalpa v praxi

Joga filozofia hovorí, že pestovanie prístupu Sanskalpy podporuje budovanie sebadôvery, rozhodnosti, disciplíny, pevnej vôle a zvyšuje motiváciu. Pozor však na to, aby si si svoj deň nepreplánoval, rešpektujúc, že má len 24 hodín. Skús harmonogram tvoriť triezvo. Lebo cieľom tohto prístupu nie je byť do polnoci hore, aby si všetko stihol za každú cenu, ale skôr nepremárniť čas nad soc. sieťami a pozeraním desiatich epizód seriálu na Netflixe denne. Prvé dní si otestuj, či plán zodpovedá realite, trošku ho osekaj, aby si namiesto dobrého pocitu zo seba neskončil s výčitkami, že si dve z desiatich úloh nestihol. Aby sme sa nevrátili svojou premotivovanosťou do šialene rýchleho tempa a predimenzovaného moodu, ktorý celá korona záležitosť tak trochu nedobrovoľne utlmila, stíšila, spomalila.

joga filozofia

joga filozofia

2. Začať ráno krátkou meditáciou a jogou 

Nakoľko v tieto dni veľa sedíme (ak zrovna nebeháme maratón na balkóne ako istý Francúz odhodlaný striktne dodržiavať karanténu, ale behu chtivý), častejšie rozhýbanie cez fyzickú jogu nášmu telu len prospeje. Doprajme však jogu aj našej mysli. Joga filozofia ponúka tréning tak pre fyzickú ako aj psychickú zložku nášho ja.

Asána a dhyana v praxi

Skúsme začať deň pol hodinkou v tichu, iba pozorujúc stav svojho tela a náladu svojej mysle. Ponaťahujúc skrátené svaly, roztancujúc stuhnuté kĺby, vrátane zobudenia chrbtice. Ticho, ktoré vedie k meditácii – DHYANE, ktorá je 7. joga sutrou – stavebným kameňom jogy, je nástrojom ako vnímať náladu svojho vnútorného japrehlbovať sebapoznanie. Zopár jogových pozícií – ASÁN, ktoré predstavujú 1. joga sutru a azda práve v tejto podobe jogu väčšina z nás pozná, nám hneď z rána zodpovedajú otázku, ako sa naše telo má a budeme si ho viacej vedomý. Ja si takto dopriavam každé ráno naozaj úprimný rozhovor so sebou samou. Vstávam každý deň o 6,00, aby som si tento luxus mohla dovoliť. Lebo možnosť byť pomalý, stíšený a vedomý si vyžaduje čas. Vždy sa na to ráno teším ako na svoj malý rituál. Ak sa nevieš donútiť sám, tak 2x týždenne si aj v čase korony v skupinke 6 ľudí môžeš so mnou zacvičiť Fyzio jogu vo Fyzio klinik.

3. Prijať prácu v režime home office ako výzvu naučiť sa koncentrovať 

Čo teda v domácich podmienkach vôbec nemusí byť jednoduché. Nie len pre zvyk vykonávať doma iné činnosti ako prácu, k čomu nás to prirodzene ťahá. Ale tiež pre skutočnosť, že v domácnosti mnohí z nás v tieto dni nie sú sami. Ak taký home office robíte napr. dvaja a nedajbože ešte vám tam pobehujú deti, tak plné sústredenie sa na pracovný výkon je vtedy skutočne umením. Joga filozofia ho nazýva DHARANA – 6. joga sutra, ktorá k sústredeniu sa na vedomý výkon určitej činnosti používa ako primárny nástroj náš vlastný dych. 

Dharana v praxi

Nájdime si vhodné miesto na prácu, obklopme sa tým, čo pri nej zväčša používame/potrebujeme, aby sme vytvorili pracovnú atmosféru. Spíšme si zoznam pracovných úloh na dnes podľa priorít a začnime tou najdôležitejšou. V prípade vyrušenia, pozorujme najskôr emóciu, ktorú to v nás vyvolalo. Následne pri zavretých očiach ju skúsme jednoducho predýchať. Výdych nech je symbol púšťania tejto emócie a prekonania momentu vyrušenia. Nádych zase príležitosť na okysličenie buniek, osvieženie nervovej sústavy a návrat k pracovnej úlohe. Skúste aspoň 10-15 hlbokých nádychov a výdychov a pokračujte. Pestovanie dharany, koncentrácie, je cestou ako sa naučiť nemultitaskingovať, robiť jednu vec v daný okamih vedome a poriadne. Prežiť ňou prítomnosť a tým si z nej aj viac pamätať, v dôsledku efektu flow. 

joga filozofia

joga filozofia

4. Osvojiť si nový zvyk 

Ktorým môže byť naozaj čokoľvek. Nový návyk môže byť v akejkoľvek oblasti, kde pociťujeme potrebu zmeny, posunu. Kde sme identifikovali nejaký problém či stagnáciu a iba vtedy, keď začneme robiť niečo inak, môžeme očakávať zmenu. Ide o jogové TAPAS – tretiu duchovnú cnosť (niyamas) jogína. Ňou joga filozofia pomenúva pestovanie návyku, ktorý nám možno spočiatku vôbec nie je pohodlný, ktorým vykračujeme za hranice svojej komfortnej zóny. Testujeme i potvrdzujeme tým neuroplasticitu – schopnosť mozgu adaptovať sa na zmenu

Tapas v praxi

Naučme sa robiť si prestávky počas práce, v rámci ktorých sa ponaťahujem, rozcvičím, k čomu môže pomôcť séria cvikov mojej office jogy. Podobný efekt majú aj zmeny zaužívaných polôh tela počas akejkoľvek inej činnosti (čítania si, pozerania TV a pod.). Ja na fotke napr. stojím v rovnom predklone (joga pojem) alebo v rumunskom mŕtvom ťahu (fitness pojem). Aby som aspoň pri čítaní mailov využila čas na natiahnutie hamstringov, ktorých miera skrátenia priamo úmerne ovplyvňuje stav našej spodnej chrbtice. Rovnako sa pripájajú aj lýtkové svaly či zadný krížový väz kolena. Občas si sadnem do hlbokého drepu – v joge známy ako pozícia bohyne. Inokedy sa na zemi vyslovene roztiahnem do sedu rozkročného – jogovej korytnačky a takto pracujem. A takmer nonstop na stoličke sedím v skríženom jogovom sede. Možností je nekonečno, skús nimi svoj stereotyp narušiť. 

joga filozofia

joga filozofia

5. Niečo nové sa naučiť, rozvinúť 

A to nie len smerom navonok, ale aj smerom k sebe. K tomu nás inšpiruje SVADHYAYA – 4. duchovná cnosť (niyamas) jogína. Joga filozofia ju definuje aj ako ochotu vydať sa na cestu sebapoznania. A práve znížená frekvencia sociálnych kontaktov nám dáva príležitosť interakovať so sebou a všímať si svoje emócie. Čoho sú následkom a ako zároveň ovplyvňujú ďalej naše správanie.

Svadhyaya v praxi

Joga filozofia nám radi na záver dňa zrekapitulovať si momenty, kedy sme boli nimi najviac ovládaní emóciami, prečo a čo na ne nadväzovalo. Sebapoznanie je cesta k pestovaniu hlbokého porozumenia k sebe samému, ochoty odpustiť si. Vedieť sa poučiť a na vlastných „lekciách“ tak následne aj lepšie akceptovať inakosť druhých. Ja si takéto psychologické okienko doprajem počas behu tak 3-4x týždenne, či počas každodennej prechádzky a vyslovene svoje vnútro lustrujem. 

A aj preto dnešných päť rozpytvaných joga zásad, ktoré nám vedia byť užitočné v praxi nedobrovoľného režimu #somdoma zakončím myšlienkou od lekára a psychoterapeuta Carla Gustava Junga k tejto téme

 

Naše videnie života a sveta sa vyjasní, až keď budeme ochotní pozrieť sa dnu, do svojho srdca. Kto sa pozerá von, sníva. Kto sa pozrie dovnútra, prebudí sa.